Uwaga: Proszę pamiętać o ostatecznym zatwierdzeniu oferty do dnia 07-01-2020r.
Zatwierdzenie oferty jest możliwe po prawidłowym wypełnieniu formularza, po przejściu na ostatnią stronę i kliknięciu TAK, SKŁADAM OFERTĘ.
Po złożeniu oferty zmiana oferty nie jest możliwa!